top of page

Instrukcja wypełniania rejestru połowu ryb

Instrukcja wypełniania Rejestru połowu ryb i Zestawienia rocznego

W związku ze zmianami przepisów, począwszy od 2011 roku w Rejestrze połowu ryb umieściliśmy pełny wykaz wód ogólnodostępnych naszego Okręgu, łowisk specjalnych kół PZW, a także zestawienie ograniczeń w wędkowaniu na poszczególnych akwenach.

Przypominamy, że nie wszystkie wody objęte są obowiązkiem prowadzenia ewidencji połowów. Te, których on dotyczy podane są pogrubioną czcionką w wykazie wód. Przy nich znajduje się także numer łowiska, który należy wpisywać do Rejestru połowu ryb i Zestawienia rocznego.
 
Przed rozpoczęciem połowu wypełniamy rubryki Rejestru połowu ryb: „Data” (w kolejności dzień i miesiąc), „Nazwa łowiska” oraz „Nr łowiska”, które wpisujemy również w Zestawieniu rocznym.

Niezwłocznie po zakończeniu wędkowania uzupełniamy kolumny "Gatunek ryby" i "Sztuki" wpisując tylko o te ryby, które zabieramy z łowiska. Ryby, które na koniec wypuszczamy nie wpisujemy do rejestru. Kolumnę "Waga" wypełniamy z dokładnością do 0,1 kg, która może zostać uzupełniona po zważeniu ryb w domu. (Aktualizacja 22.01.2019 r.)

Oto gatunki, które należy uwzględniać w rejestrze i później w zestawieniu:

gatunki-ryb.png

Mile widziane jest wpisywanie szczegółowe ryb z grupy „inne” np.: ukleja, jazgarz, głowacica, itp. Liczbę złowionych i zabranych ryb oznaczamy w dalszym ciągu pionowymi kreskami „I” (jedna ryba jedna kreska). Rubrykę „waga” (łączna waga wszystkich ryb tego samego gatunku z dokładnością do 0,1 kg) możemy uzupełnić w domu po zważeniu ryb. Nie wpisujemy długości ciała ryb drapieżnych.

Przykładowe zapisy w Rejestrze połowu ryb:

Uwaga!: Rejestr (książeczka) pozostaje u wędkarza, z biegiem lat będzie on dla niego źródłem cennej wiedzy o jego połowach, a być może miłą pamiątką. Prosimy pamiętać, że najważniejszym dla nas dokumentem jest Zestawienie roczne (długa, wąska kartka). Jedynie ten dokument wędkarz zwraca skarbnikowi swego koła, a ten – przekazuje go do Okręgu. Rejestr połowu ryb służy jedynie do właściwego, końcowego wypełnienia Zestawienia rocznego.
 
W Zestawieniu rocznym wpisujemy podsumowane dane dotyczące poszczególnych łowisk, tzn. jego nazwę i numer, łączną ilość dni wędkowania spędzonych na jednym łowisku (uwzględniając także wyjazdy „puste”) masę oraz ilość ryb tego samego gatunku.
 
W przypadku skończenia rubryk znajdujących się w tabeli należy wykonać przedłużenie tabeli według zamieszczonego wzoru.

bottom of page