top of page

Członek Uczestnik PZW

Informacje jak zostać członkiem uczestnikiem PZW, jak uzyskać kartę wędkarską. 

Zgodnie z Regulaminem PZW (RAPR):


Członek Uczestnik PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska na dwie wędki metodą gruntowo-spławikową , spinning naturalnie jedną wędką, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:  

  • bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

  • wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;  

  • wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

  • członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.


Natomiast prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do lat 16 nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

Karta Wędkarska – Jak zdobyć Kartę Wędkarską?

Karta Wędkarska – Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania.

Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski (Komisja Egzaminacyjna przy najbliższym Kole PZW lub komisja organizacji społecznej pow. 200 członków zarejestrowana  w powiecie na dzień 1 stycznia br. ). 

Nasze koło przeprowadza egzaminy na kartę wędkarską – kontakt w sprawie egzaminu:

kol. Leple Piotr (tel. 694 415 227)

kol. Olczyk Jarosław (tel. 691 389 717).

Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską:

Mężczyźni – 40 zł
Kobiety, studenci – młodzież ucząca się 16-24 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 20 zł
Młodzież 14-16 lat – Zwolnieni z opłat – 0 zł

 

Opłatę egzaminacyjną wnosimy na konto:

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
ul. Bartosza Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
Nr. Rachunku: 96 1750 1149 0000 0000 0257 8212
Tytułem: Egzamin na kartę wędkarską w kole PZW Stelmet Zielona Góra

Gotowe druki wpłaty za egzamin:

 

 

Po dokonaniu opłat

Z wiedzą zdobytą po zapoznaniu się z Rozporządzeniem i potwierdzeniem dokonania opłaty, należy przyjść na egzamin do siedziby Koła PZW Stelmet ul. Gorzowska 20, Zielona Góra (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). Egzamin jest ustny – zadanych zostanie kilka pytań, sprawdzających znajomość Rozporządzenia. Po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi otrzymasz „Zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską”.

 

Zdany egzamin – otrzymanie zaświadczenia

Z otrzymanym zaświadczeniem należy udać się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego (wykaz urzędów). W urzędzie wypełnia się wniosek o wydanie karty wędkarskiej i dokonuje się opłaty w wysokości 10 zł. Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie (identyczne jak do dowodu osobistego: 3×4 cm) i zaświadczenie o zdanym egzaminie. Karta wędkarska zostanie wyrobiona „od ręki”. W urzędzie zostaniesz poproszony o okazanie swojej tożsamości, dlatego koniecznie należy posiadać przy sobie dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem.

Dla mieszkańców Zielonej Góry odbiór karty UM Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego, pok. 108 p. Katarzyna Rogowska (+48) 68 45 44 663

bottom of page