top of page

Wydanie Karty Wędkarskiej

Informacje o miejscu i formalności o Wydawanie dowodu rejestracyjnego sprzętu pływającego oraz Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.

Wydawanie karty wędkarskiej, dowodu rejestracyjnego sprzętu pływającego

Starostwo Powiatowe Zielona Góra – Wydawanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego wykorzystywanego do amatorskiego połowu ryb. – dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego.

Starostwo Powiatowe Zielona Góra – Wydawanie karty wędkarskiej. – dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego.

Urząd Miasta Zielona Góra – Wydawanie karty wędkarskiej – dla mieszkańców miasta Zielonej Góry.

Żary

Karta wędkarska, rejestracja sprzętu wędkarskiego – Starostwo Powiatowe Żary.

Żagań

Karta wędkarska, rejestracja sprzętu wędkarskiego – Starostwo Powiatowe Żagań – ul. Dworcowa 39, pok. 16, tel. 68 477-79-13

Karta wędkarska, rejestracja sprzętu wędkarskiego – Starostwo Powiatowe Krosno Odrzańskie – ul. Piastów 10B, pok.  203, tel. 68 383 0230

bottom of page