top of page
Szukaj

Członek uczestnik PZW w 2022 roku

Zgodnie z Regulaminem PZW (RAPR):

Członek Uczestnik PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska na dwie wędki metodą gruntowo-spławikową , spinning naturalnie jedną wędką, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami: – bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę; – wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej; – wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami; – członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

Natomiast prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do lat 16 nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Informujemy o zmianie łowiska na zawody nocne w dniu 29-30.07.2023 Starorzecze Odry Przyborów - zmiana miejsca łowiska na Glinianka Jasień

bottom of page