top of page
Wedkarz roku 2021 bez tla.png

KLASYFIKACJA WĘDKARZ ROKU 2021

Ranking-2021.png

Każdy uczestnik zawodów otrzymuje 5 pkt.
Punktacja za zajęte miejsce w zawodach: I. 15 pkt. /II. 14 pkt. /III. 13 pkt. /IV. 12 pkt. /V. 11 pkt. /VI. 10 pkt. /VII. 9pkt. /VIII. 8pkt. /IX. 7pkt. /X. 6pkt. /XI.5 pkt. /XII.4 pkt. /XIII.3 pkt. /XIV.2 pkt. /XV. 1 pkt.
Ponadto do końcowej klasyfikacji zaliczany będzie aktywny udział w wiosennym i jesiennym sprzątaniu jeziora Dąbie Duże. Za każdy udział w akcji sprzątania można uzyskać 10 pkt, max. 20 pkt.

bottom of page