top of page
Logo Wedkarz roku 2021

KLASYFIKACJA WĘDKARZ ROKU 2022

Ranking 2022

Punktacja za zajęte miejsce w zawodach: I. 1 pkt. /II. 2 pkt. /III. 3 pkt. /IV. 4 pkt. /V. 5 pkt. /VI. 6 pkt. /VII. 7 pkt. /
VIII. 8 pkt. /IX. 9 pkt. /X. 10 pkt. /XI. 11 pkt. /XII. 12 pkt. /XIII. 13 pkt. /XIV. 14 pkt. /XV. 15 pkt.
Za brak uczestnictwa w zawodach lub dyskwalifikację zawodnik otrzymuje liczbę punktów równą maksymalnej liczbie zawodników startujących w danych zawodach + 1 punkt dodatkowo.

bottom of page